Bli medlem!

ADHD Norge jobber for å sikre at personer med ADHD får en så god hverdag som mulig. Vi kjemper for å sikre deres rettigheter, muligheter og tilbud. Vi ønsker å være synlige i media og i den politiske debatten. Jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft har vi. Det er takket være våre medlemmer at vi kan tilby kurs, samlinger, aktiviteter og møteplasser i våre fylker rundt om i landet.

Som medlem i ADHD Norge får du vårt medlemsblad «STÅ PÅ!» fire ganger i året, løpende informasjon fra fylkeslaget du hører til og tilbud om å delta på kurs, foredrag og aktiviteter i regi av våre fylkes- og lokallag. Vårt sekretariat og våre fylkeslag tilbyr råd og hjelp til våre medlemmer via epost eller telefon.
 
Vi i ADHD Norge Telemark prøver å holde ett arrangement pr måned for våre medlemmer. Se under “Hva skjer” for kommende arrangementer. Alle arrangementer som regel gratis eller har en lav egenandel.
 
 
Alle kan være medlem av ADHD Norge, både personer med ADHD-diagnose, deres familier, fagpersoner og offentlige instanser.
 
Du er velkommen til å tegne medlemskap i ADHD Norge. Medlemmene registres i ulike kategorier Følgende satser gjelder pr år:

Hovedmedlem kr 350,-
Husstandsmedlem kr50,-
Kun abonnent «STÅ PÅ!» kr200,-

Hver familie må ha ett hovedmedlem over 15 år. Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse. Det er kun hovedmedlemmet som får tilsendt medlemsbladet «STÅ PÅ!» og post fra fylkeslaget. Ved innmelding av husstandsmedlem etter egen innmelding bes du ta kontakt med ADHD Norge for bistand.

MERK: I oktober, november og desember er det halv pris når du melder deg inn.

Slik fungerer Avtalegiro:
Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med avtalegiro besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Eksempel på dette kan være medlemskontigenten til ADHD Norge hvert år. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten.
Avtalegiro trekk vil bli varslet på kontoutskriften din. Når du ser dette varselet første gang, betyr dette at avtalen om å betale med avtalegiro er på plass i banken din. Da vil neste og følgende regninger bli betalt med avtalegiro.

VELKOMMEN SOM MEDLEM!