Likepersoner

Trenger du noen å snakke med kan du ringe til en av likemennene. Ingen spørsmål er for små og ingen spørsmål er for dumme!

En likemann er et medlem i organisasjonen som selv har barn/unge med ADHD. Det er også noen som er likemenn for voksne med diagnosen.

En likemann er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likemann.

Navn

Hva

Telefon

Marthe Likeperson for ungdom 451 96 516
Kristine Likeperson for ungdom 454 80 174
Anita Pedersen Likeperson for barn 952 65 723